Hotarari

Hotarari Consiliul Local Comuna Balta Doamnei 2016

HCL1 Privind aprobarea bugetului local venituri si cheltuieli 2016 si estimare 2017-2019
HCL2 Privind aprobarea folosirii excedentului anual bugetar 2016
HCL3 Privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar de venituri si cheltuieli an 2015
HCL4 Privind aprobarea acoperirii definitive deficit Sectiunea Dezvoltare 2015

Hotarari Consiliul Local Comuna Balta Doamnei 2015

HCL 1 Privind acoperirea deficitului Sectiunea Dezvoltare 2014 din excedent bugetar 2013
HCL 2 Privind utilizarea in 2015 a excedentului bugetar din 2014
HCL 3 Privind aprobarea bugetului local venituri si cheltuieli 2015 si extimari 2016-2018
HCL 4 Privind modificare anexa Inventar bunuri domeniu privat Balta Doamnei
HCL 5 Privind reziliere contract inchiriere Dl. Stanciu Petre
HCL 6 Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari persoane cu venituri minim garantat
HCL 7 Privind organizarea, administrarea si exploararea pajisti domeniul privat
HCL 8 Privind aprobarea programului de dezvoltare economico-sociala si de mediu 2015
HCL 9 Privind actualizarea planului de analiza si acoperire riscuri 2015
HCL 10 Privind aprobarea rectificarii bugetului local
HCL 11 Privind organizare retelei scolare preuniversitare 2015-2016
HCL 12 Privind aprobarea rectificarii bugetului local
HCL 13 Privind incetarea mandat Primar Dascalu Vasile
HCL 14 Privind preluarea atributiilor Primarului Comuna Balta Doamnei
HCL 15 Privind delegarea unui Consilier Local temporar in fuctia de Viceprimar
HCL 16 Privind aprobare PUZ Centru Medical
HCL 17 Privind aprobare incheiere Contract cofinantare Extindere retea distributie gaze naturale
HCL 18 Privind aprobare inchiriere spatiu desfasurare Servicii Medicale Specializate
HCL 19 Privind aprobarea rectificarii bugetului local
HCL20 Privind modificarea organigramei si a statului de functii aparat de specialitate Primar
HCL21 Privind rectificarea bugetului local 2015
HCL22 Privind rectificarea bugetului local 2015
HCL23 Privind rectificarea bugetului local 2015
HCL24 Privind aprobarea consumului lunar de carburant microbuz scolar
HCL25 Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare 2015-2020
HCL26 Privind aprobarea documentelor necesare Parteneriat Management Deseuri
HCL27 Privind modificarea organigramei si a statului de functii
HCL28 Privind rectificarea bugetului local 2015
HCL29 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 2016
HCL30 Privind insusire raport evaluare teren intravilan
HCL31 Privind vanzare teren intravilan
HCL32 Privind insusire raport evaluare inchiriere Balta
HCL33 Privind scoaterea la licitatie teren intravilan Inchiriere Balta
HCL34 Privind rectificarea bugetului local 2015
HCL35 Privind aprobarea Regulament de Organizare si Functionare Primaria Comunei Balta Doamnei
HCL36 Privind aprobarea inventarieri bunuri Consiliu Local Comuna Balta Doamnei
HCL37 Privind modificarea consumului lunar de carburant microbuz scolar
HCL38 Privind rectificarea bugetului local 2015