Regulament Organizare si Functionare

Pentru versiunea completa a Statut Comuna Balta Doamnei apasa butonul Descarca document integral

CAPITOLUL I – CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

ART. 1 – (1) Potrivit Legii nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, si a Legii nr.673/2002 privind aprobarea O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliilor Locale, in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor va avea loc sedinta de constituire a Consiliului Local Balta Doamnei. Convocarea consilierilor declarati alesi, la sedinta de constituire a consiliului, se face de catre prefect, prin ordin.
ART. 2 –  La sedinta de constituire legal intrunita poate participa si primarul care a fost declarat ales, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.