Hotarari

Hotarari Consiliul Local Comuna Balta Doamnei 2022

HCL 1 Privind aprobarea acoperirii excedentului bugetar Sectiunea Dezvoltare an 2021
HCL 2 Privind aprobarea contului de executie a bugetului local an 2021
HCL 3 Privind aprobarea utilizarii in anul 2022 a excedentului anual al bugetului local aferent an 2021
HCL 4 Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii ajutor social
HCL 5 Privind aprobarea planului de actiuni privind serviciile sociale la nivelul Comunei Balata Doamnei an 2022
HCL 6 Privind reprezentarea de catre Dl. Matei Cristinel in AG ADI Management Apa
HCL 7 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 8 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli an 2022 si estimari an 2023-2025
HCL 9 Privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgenta si inmormantare al nivelul Comunei Balta Doamnei
HCL 10 Privind reprezentarea de catre Dl. Matei Cristinel in AG ADI Deseuri

Hotarari Consiliul Local Comuna Balta Doamnei 2020

HCL 1 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Sectiunea Dezvoltare an 2019
HCL 2 Privind aprobarea contului de executie a bugetului local an 2019
HCL 3 Privind aprobarea utilizariiin an 2020 a excedentului bugetar an 2019
HCL 4 Privind aprobarea organigramei si a statului de functii aparat specialitate Primar
HCL 5 Privind aprobarea ROF aparat specialitate Primar
HCL 6 Privind aprobarea salariilor de baza functionari publici si personal contractual din aparat specialitate Primar
HCL 7 Privind aprobarea AD 1 la Contract finantare nr.27 Extindere retea distributie gaze naturale
HCL 8 Privind infiintarea Ansamblu Folcloric Balta Doamnei
HCL 9 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli an 2020 si estimare 2021-2023
HCL 10 Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari interes local 2020
HCL 11 Privind aprobarea raportului activitate asistenti personali persoane handicap grav sem II an 2019
HCL 12 Privind reglementarea acordarii ajutoare de urgenta si inmormantare Comuna Balta Doamnei
HCL 13 Privind acordarea unui mandat de reprezentare Primar in ADI Management Deseuri Prahova